Privatumo politika

 

1. Bendrosios nuostatos. 
1.1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis yra tvarkomi elektroninėje parduotuvėje www.vaidapiesia.lt lankytojų asmens duomenys. 
1.2. Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi automatiniu būdu, teisėtais tikslais, kai duomenų subjektas duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis www.vaidapiesia.lt naudojimosi taisyklių, įskaitant, bet neapsiribojant, pirkimo-pardavimo taisyklių. Sutikimas galioja neribotą laiką. 
1.3. Asmens duomenys, kuriuos mes kaupiame yra tik tie, kuriuos Jūs savo noru pateikėte svetainėje ir Jūs sutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis. 
1.4. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 
2. Asmens duomenys 
2.1. Asmens duomenys yra asmens vardas ir pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas arba telefono numeris.  
2.2. Asmens duomenys naudojami asmens identifikavimo tikslais, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. 
2.3. Asmuo turi teisė bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu vaida.piesia@gmail.com arba telefonu +370 677 54200 
 
3. Asmens duomenų išsaugojimas ir apdorojimas. 
3.1. www.vaidapiesia.lt  naudojimo metu surinkti duomenys, kaip IP adresas, data, laikas ir peržiūrėti puslapiai yra kaupiami statistikos tikslais. IP adresas lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojamas. 
3.2. Asmens vardas ir pavardė, pašto adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris naudojami siekiant apdoroti Jūsų prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., PVM sąskaitas faktūras), spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, vykdyti kitus įsipareigojimus. Toks duomenų gavimas, apdorojimas ir naudojimas yra vykdomas pirkimo-pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
3.3. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. 
3.4. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 
  
4. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims. 
4.1. Mes dirbame su MB "Šopiteka", kurie ir suteikia mums elektroninės prekybos platformą, todėl Jūsų duomenys yra saugomi MB "Šopiteka" duomenų saugykloje. 
4.2. Taip pat priklausomai nuo Jūsų pasirinkimo, mes naudojame Jūsų duomenis užsakymo išsiuntimui ir bendradarbiaujame su AB "Lietuvos paštu" bei UAB "Omniva LT".  Jūsų duomenys čia naudojami užsakymo išsiuntimui. 
4.3. Mūsų elektroninėje parduotuvėje yra nuorodų, nukreipiančių į kitas svetaines (pvz.: jeigu pasirinkote apmokėjimą PayPal). Mes nesame atsakingi už kitų svetainių asmens duomenų apsaugą. Kaip jie vykdo asmens duomenų apsaugą, Jūs galite sužinoti apsilankę jų informaciniuose šaltiniuose. 
  
5. Slapukų (Cookies) ir internetinio stebėjimo panaudojimas. 
5.1. naudoja „Google Analytics“ tinklalapio analizės paslaugą, kurią teikia Google Inc. Google Analytics“, naudoja  internetinio srauto slapukus, kurie padeda matyti kokius puslapius vartotojas lanko. Tai padeda internetinio srauto duomenų analizei atlikti bei pagerinti naršymo kokybę internetiniame puslapyje, atsižvelgiant  į vartotojų elgseną. Šią informaciją  naudoja tik statistinės analizės tikslais. Slapukų surenkama informacija apie veiksmus svetainėje (įskaitant Jūsų IP adresą) bus persiunčiama ir saugoma Google serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šią informaciją Google naudos veiksmams svetainėje įvertinti, svetainės operatoriams skirtoms ataskaitoms apie svetainės aktyvumą sudaryti bei kitoms su svetaine ir interneto naudojimu susijusioms paslaugoms teikti. Google gali persiųsti šią informaciją trečiosioms šalims, jeigu to reikalauja įstatymai arba jei šios trečiosios šalys apdoroja informaciją Google pavedimu. Bet kokiu atveju, Google Jūsų IP adreso nesusies su kitais Google turimais duomenimis. Slapukai savarankiškai neidentifikuoja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų. Naudodamiesi šia svetaine Jūs pareiškiate, kad sutinkate su Jūsų pateiktų duomenų Google apdorojimu aukščiau aprašytu būdu ir nurodytais tikslais.